Projektkatalogen är uppdaterad och kommer i ny form

2022-09-09
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har sedan ett antal år sammanställt den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen och det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic. Katalogen som uppdaterades senast 2018 har tidigare getts ut som en pdf och i tryckt form men nu när vi uppdaterat den igen har allt material flyttat till webben och ligger här på Ekofakta.se.

Katalogen som gått under namnet Swedish Research on Organic Food and Farming 2008–2018 har I huvudsak varit på engelska för att möjliggöra spridning till en internationell publik. När den nu blir helt webbaserad kommer all text att finnas både på svenska och engelska. Utöver de projekt som presenteras finns information om finansiärerna samt den kartläggning av svensk ekoforskning som Maria Wivstad och Eva Hagström gjorde 2018. Katalogen kommer att kunna uppdateras snabbare och mer löpande i webbform och innehåller nu också länkar till projektens egna sidor i de fall det finns.

Projektkatalogen är en del i ett nytt avsnitt på Ekofakta som samlar information och länkar om forskning relevant för ekologisk produktion och konsumtion. Utöver katalogen finns också sidor om Organic Eprints, Organic Farm Knowledge, ekologisk sortprovning samt en sida som samlar forskningsagendor både från Sverige och internationellt.

Länk till projektkatalogen: Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming