Nytt avsnitt om markbördighet på Ekofakta

2022-01-24
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Ett nytt avsnitt under ”Vad säger forskningen om ekologisk produktion” finns nu publicerat på Ekofakta.se. Avsnittet avhandlar markbördighet och ekologisk produktion, ett ämne som fått mer och mer uppmärksamhet de senaste åren.

Markbördighet har tidigare avhandlats inom andra ämnesområden som exempelvis biologisk mångfald men har nu fått ett eget avsnitt.

Det finns ett stort intresse för markbördighet och vi kände att vi behövde bryta ut ämnet och fördjupa oss mer. Det är ett ämne i tiden säger Ola Lundin som färdigställt texterna till Ekofakta.

Avsnittet är indelat i tre delar: mullhalt, livet i marken och markstruktur och precis som övriga avsnitt i ”Vad säger forskningen” så finns också en sammanfattning av alla tre delar för den som snabbt vill bilda sig en uppfattning om ämnet.

Kortfattat kan man säga att ekologiskt odlade jordar ofta har genomsnittligt högre mullhalt, större biologisk aktivitet och en stabilare jordstruktur jämfört med konventionella jordar. Det hänger mycket ihop med att fleråriga vallar är vanligare och att det tillförs mer organiskt material via stallgödsel inom eko, säger Ola.

Texterna är i huvudsak författade av Ola Lundin och Maria Wivstad i samarbete med övriga Epok-anknutna forskare och sedan granskade av externa experter. För den som vill lära sig ännu mer finns också utförliga referenslistor för varje del i avsnittet. 

Läs mer: Markbördighet och ekologisk produktion