Finns det några fördelar med att hålla nötboskap och kycklingar på bete tillsammans?

2021-05-07
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Forskare vid Thuenen Institute of Organic Farming i norra Tyskland har undersökt om det finns fördelar med att hålla nötboskap och kycklingar på gemensamt bete. Preliminära resultat visar att kycklingarna drar nytta det gemensamma betet då det tycks hålla rovfåglar borta medan boskapen påverkas varken positivt eller negativt.

Att hålla flera djurslag tillsammans på bete kan ha många positiva effekter. Djuren kan skydda varandra, det kan vara resurseffektivt om de äter olika saker på betet och de kan störa livscykeln för olika patogener. Forskarna i Tyskland ville undersöka om nötboskap och kycklingar på något sätt kunde hjälpa varandra om de fick beta tillsammans. Hypotesen var att boskapen skulle skydda kycklingarna mot rovdjur och att kycklingarna skulle kunna minska parasittrycket hos boskapen. Forskarna undersökte både gemensamt bete och bete på samma plats men vid olika tidpunkter.

Resultaten visar att betydligt färre kycklingar blev tagna av predatorer (främst duvhök) i de försök där kycklingar och boskap betade tillsammans. Kycklingarna betade också längre ut på fältet när de gick med boskap. Parasittrycket på boskapen tycktes dock inte minska men forskarna kunde heller inte hitta några negativa effekter på något av djurslagen vid gemensamt bete.

Läs mer om försöket: Are there any benefits in keeping young cattle and broilers on the same pasture?

Försöket är en del av MixEnable, ett EU-projekt finansierat av Core Organic Cofund. Målet med projektet är att fördjupa förståelsen för ekologisk produktion med flera djurslag på samma gård, att finna uthålliga och robusta produktionsformer och att föreslå förbättrade strategier. Sverige deltar i projektet via Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid SLU.

Läs mer om MixEnable på Core Organics webbplats >