Undersökning av jordbrukarnas preferenser för naturmiljöer

2024-04-12
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Är du lantbrukare eller känner du lantbrukare? Blomsterremsor, häckar, träddungar och andra naturmiljöer kan öka den biologiska mångfalden och gynna till exempel pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare. Nu vill Mattias Jonsson från Institutionen för ekologi på SLU och hans kollegor ta reda på varför – eller varför inte - lantbrukare väljer att skapa sådana här naturmiljöer på sin gård. Detta sker med hjälp av en enkät som de vill gärna ha hjälp att sprida för att kunna få så många svar som möjligt.

Läs mer om studien och besvara enkäten här: Undersökning av jordbrukarnas preferenser för naturmiljöer