"Åtgärder i små vattendrag pusselbiten som saknas"

2024-03-22
Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Små vattendrag i jordbruket finns överallt men är samtidigt förbisedda, trots deras viktiga roll för att reglera funktioner och tillstånd i ekosystem nedströms. De ses ofta som passiva rör som transporterar näringsämnen och sediment från jordbruket, men med förbättrad förvaltning skulle de kunna bli ekosystem som ger många fördelar. - Vi behöver ett paradigmskifte bortom den nuvarande synen på dessa vattendrag, säger Magdalena Bieroza, forskare vid SLU.