Kraftig global ökning av ekologisk jordbruksareal under 2022

2024-02-29
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Den 25e upplagan av ”The World of Organic Agriculture” presenterades nyligen på BIOFACH i Tyskland. Boken ges ut av forskningsinstitutet FiBL tillsammans med IFOAM – Organic International och innehåller detaljerad statistik om ekologisk brukad areal, markanvändning och grödor, antal gårdar och andra typer av aktörer samt försäljning i detaljhandel och internationella handelssiffror.

Boken The World of Organic Agriculture – Statistics & Emerging Trends 2024 vilar på data från 2022 och visar en betydande tillväxt av ekologisk jordbruksmark i många länder med en global ökning på nästan 20 miljoner hektar. Denna ökning har höjt den globala ekologiska jordbruksarealen till över 96 miljoner hektar vilket är cirka två procent av världens jordbruksmark.

Under 2022 nådde försäljningen av ekologiska livsmedel 135 miljarder euro. Det är framför allt marknaderna i Kanada och USA som ökat medan flera europeiska länder upplevde en stagnation eller till och med en nedgång.

Läs och ladda ner hela rapporten på FiBL:s webbplats: New edition "The World of Organic Agriculture"