Forskare studerar val av grödor med hjälp av svenska lantbrukares inrapporterade data

2024-02-29
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I sin första vetenskapliga publikation visar doktoranden Rafaelle Reumaux hur man kan använda Systemet för identifiering av jordbruksskiften (Land Parcel Identification System) för att studera växtföljder. Hon har analyserat val av grödor inom både ekologiskt och konventionellt jordbruk, från norr till söder i Sverige.

– Vår studie ger värdefulla insikter om hur lantbrukare väljer grödor i olika områden. Att förstå dessa mönster kan hjälpa lantbrukare, rådgivare och beslutsfattare att fatta mer informerade beslut för en hållbar och effektiv växtproduktion, säger Rafaelle Reumaux.

Läs hela nyheten på SLU.se