Ekologisk försöksrapport 2023

2024-02-29
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Hushållningssällskapet har nyligen släppt rapporten från förra årets ekologiska försök. Artiklarna är skrivna av rådgivare och/eller forskare de har försökt skriva så att det ska vara lätt att läsa och ta till sig resultaten. Vid alla artiklar finns dessutom en ”Rådgivarens kommentar” där rådgivare ger sin tolkning av resultaten.

I rapporten finns ett tjugotal artiklar om alternativa grödor, odlingssystem, ogräs, sorter, växtnäring, vallodling, sjukdomar och potatis. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten för 2023:

  • Höståkerbönorna dog – ärt och luddvicker överlevde bättre

  • Samodling av ettåriga frostkänsliga baljväxter och höstraps

  • Rotskärare effektiva mot rotogräs utan ökad risk for jorderosion och näringsläckage

  • Rotröta i växtföljder med åkerböna och ärt

  • Ökad produktion av kvalitetsgrovfoder med uthållig sorttyp av rödklöver

Ekologisk försöksrapport 2023 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

Ladda ner och/eller beställ årets och tidigare års rapporter från hushållningssällskapets webbplats: Ekologisk försöksrapport