FoU-dagarna 7–8 november 2024

2024-02-12
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Ekologisk mat och hälsa Klimat och ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Markbördighet och ekologisk produktion Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) Jordbruksverket

Dagarna för forskning och utveckling inom ekologisk produktion hålls i år som en hybridkonferens på Ultuna i Uppsala. Dagarna arrangeras av Jordbruksverket, SLU Ekologisk produktion och konsumtion och Hushållningssällskapet. Spara datumen redan nu, mer information kommer under våren.