Den robusta ekogården i en föränderlig omvärld

2024-02-12
Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Jordbruksverket

De senaste åren, i en föränderlig och orolig omvärld, har det blivit tydligare att den samhällsstruktur vi byggt upp inte är tillräckligt robust vid krissituationer. I en ny skrift från Jordbruksverket kan man läsa om fyra ekologiska djurgårdars förmåga att bygga sin robusthet mot störningar som en del av deras resiliens. I skriften presenteras gårdar med olika inriktning på sin produktion, sedan sammanfattas lantbrukens strategier och lösningar som bidrar till en robust livsmedelsproduktion och därmed stärker svensk försörjningsförmåga

Skriften är författad av ekorådgivare på Jordbruksverket tillsammans med rådgivarna Ingela Löfquist och Lisa Schneider.

Läs, ladda ner eller beställ den från Jordbruksverkets webbutik.