Äldre sorter av spannmål – mer än en nisch?

2024-02-12
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

”Man betraktar ofta kulturspannmål som något väldigt nischat, men dessa grödor har egenskaper som borde kunna göra dem intressanta för odling på fler gårdar än i dag”, säger Tove Ortman som disputerar med sin avhandling New potential in old varieties : Using landrace cereal to meet food production challenges.

Tove Ortman har studerat kulturspannmål i fältförsök och intervjuat lantbrukare och andra som använder dessa äldre sorter av grödor.

– Det finns ett speciellt intresse för kulturspannmålen bland ekologiska lantbrukare, bagare och konsumenter. Vi har sett att de gamla sorterna har egenskaper som gör dem intressanta för odling på marginella odlingsmarker och i ekologiska odlingssystem, säger hon.

Läs hela nyheten på slu.se: Äldre sorter av spannmål – mer än en nisch?