Utlysningen för partnerskapet Agroecology öppnar i februari 2024

2023-12-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Formas planerar att utlysa 25 miljoner kronor inom den första utlysningen i partnerskapet Agroecology (Accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructure). Partnerskapet syftar till att bidra till omställningen till ett mer motståndskraftigt, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem.

I den första utlysningen planerar 35 länder att delta. Den preliminära titeln är Agroecology at Farm and Landscape Level och utlysningen har en total budget på cirka 320 miljoner kronor. Utlysningen planeras att öppna februari 2024, deadline för pre-proposals planeras i slutet av april och för fullständiga ansökningar september 2024. Vilka projekt som slutligen ska finansieras beslutas i årsskiftet 2024–2025.

På TPorganics webbplats finns mer information om förannonseringen för utlysningen som nyligen gjorts: AGROECOLOGY partnership pre-announcement: first joint call 2024

På CORE Organics webbplats finns också information och länkar: AGROECOLOGY - 1st call pre-announcement