Ny rapport: Att mäta biologisk mångfald inom lantbruket

2023-12-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Förväntningarna på lantbruket att kunna mäta sin påverkan på naturen och den biologiska mångfalden ökar. I en ny förstudie har SLU och Agronod undersökt hur biologisk mångfald kan mätas i odlingslandskapet.

Agronod är plattformen för säker och enkel delning av lantbruksdata. Agrosfär är verktyget som med hjälp av data från Agronod-plattformen gör det enkelt att beräkna och rapportera klimatpåverkan, både för gården som helhet och för specifika produktionsgrenar. I en förstudie har Agronod tillsammans med en forskargrupp från SLU undersökt möjligheterna att också mäta biologisk mångfald.

Läs hela nyheten på SLUs webbplats