Vanliga bekämpningsmedel inom jordbruket skadade humlor i stort experiment

2023-12-01
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Skärpt reglering inom EU skulle skydda pollinatörer från bekämpningsmedel som används inom jordbruket. Men ett stort fältförsök med humlor som placerades ut i äppel- och rapsodlingar i åtta länder visar att dagens riskbedömning fortfarande inte räcker till. Ju fler och giftigare bekämpningsmedel som humlorna träffade på desto sämre mådde samhällena, de producerade färre nya humlor.