Flera nya doktorandprojekt med ekoinriktning från SLU-fakulteter

2023-12-01
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Stadsanslaget för ekologisk fältforskninng har tidigare utlysts via enskilda projekt genom SLU Ekoforsk men från och med 2023 delas pengarna ut till fakulteterna i stället. Fakulteterna för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) samt för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) har valt att satsa pengarna på doktorandprojekt med ekoinriktning, bland annat om benhälsa hos ekologiska grisar och utveckling av ekologisk frukt- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

Tre projekt från VH-fakulteten

VH-fakulteten satsar medel för att stötta tre eko-projekt med doktorander. Projekten får vardera 800 000 kr per år i fyra år och anses svara upp mot fakultetens långsiktiga strategiska prioriteringar genom att bidra till cirkulära, hållbara livmedeldelssystem och/eller SLU Future OneHealth. Fakulteten ser också möjligheter för ökat samarbete inom VH men också övriga SLU, SVA och näringen.

De tre projekten är

  • "RUN FREE – Assessing leg health and preparing pigs for organic production", projektledare Lotta Rydhmer.

  • "Nutrient quality and technical solutions for feeding silage to organic pigs", projektledare Horacio Gonda.

  • "Challenges and opportunities with a LILO strategy for organic milk production", projektledare Nils Fall.

Tjänsten i projektet RUN FREE ligger ute redan nu och går att söka via SLU:s webbplats: Doktorand i ett projekt om förbättrad benhälsa hos ekologiska grisar

Större doktorandsatsning på LTV-fakulteten

LTV-fakulteten gör en större satsning på doktorandprojekt och målet är att stödja tio projekt i fyra olika kategorier. En av kategorierna handlar om att förbättra kunskapsbasen för att utveckla ekologisk produktion i Sverige inom tre områden:

  • Ekologisk växtodling

  • Djurhållning

  • Frukt- och grönsaksolding på friland eller i växthus

Ansökningar ska skickas in senast 1 februari 2024 och besluten skickas ut senast 15 mars.

Läs mer om projekten här: Strategic initiatives at the LTV Faculty – call for 10 doctoral student projects