“Nudging-tekniker” ökar försäljningen av ekologiska livsmedel

2023-11-13
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Det treåriga EU-finansierade projektet “Nudging Organic” visar goda resultat efter initiala butikexperiment i Sverige. Organic Sweden har tillsammans med Beteendelabbet utvecklat, testat och utvärderat nudging-tekniker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel.

Organic Sweden rapporterade i januari 2023 att användningen av nudging-teknikerna “synliggöra effekten av ekologisk mångfald” och “förändrad produktplacering” ökar försäljningen av ekologiska livsmedel. Organic Sweden och Beteendelabbet utförde under hösten 2022 en kartläggning av centrala utmaningar, kundbeteenden och kundpreferenser. Kartläggningen utfördes genom butiksbesök, intervjuer med livsmedelsföretag och konsumentundersökningar. Nudging-teknikerna togs fram baserat på resultaten från kartläggningen.

Konsumentundersökningen indikerar att det finns en diskrepans mellan å ena sidan hur konsumenterna prioriterar olika mervärden och å andra sidan deras intresse för ekologiskt producerad mat. Konsumenterna rankar nämligen mervärden som hög djurvälfärd och produktion och livsmedel utan kemiska bekämpningsmedel eller onödiga tillsatser högt. Dock visar konsumentundersökningen att ekologiska produkter hamnar betydligt längre ner i konsumenternas prioritering, trots att dessa mervärden omfattas av de ekologiska. Detta tyder på ett kunskapsglapp mellan kundens kunskap och beteende.

Produktplaceringen av ekologiska livsmedel påverkar kundernas beteende. Kartläggningen visar att samlad exponering av för många alternativ kan leda till valkollaps som resulterar i att konsumenten väljer att stanna med tidigare köpt produkt eller helt avstår från köpet. Samlad exponering av ekologiska och växtbaserade produkter kan också skapa svårigheter för nya kunder att välja de ekologiska alternativen. Under butikexperimenten inom ramen för projektet testades an ny produktplacering för bland annat fruktdrycken Smakis vilket resulterade i en försäljningsökning med 164 prorcent.

Under oktober månad i år har ICA utfört nudging-pilotprojekt i sex butiker inom Stockholmsområdet tillsammans med Organic Sweden, Beteendelabbet och Garbergs. Parallellt med pilotprojektet drogs kampanjer och butikdemonstrationer igång i 120 butiker för att minska kunskapsglappet och öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Resultaten från ICAs pilotprojekt har inte publicerats än.

Läs mer om kampanjen här:

Nudging-för-ekologiskt-i-butik-2022.pdf (organicsweden.se)

5 insikter från rapporten Nudging för ekologiskt i butik 2022 (organicsweden.se)

Nudging-pilot i ICA-butiker för att öka försäljning av ekologiskt (icagruppen.se)