Bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU)

2023-10-24
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion Jordbruksverket

Jordbruksverket utlyser 2,3 miljoner kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt 2024. Sista ansökningsdag är 21 november 2023.

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för nya tillämpade försöks- och utvecklings­projekt inom miljö­förbättrande åtgärder i jordbruket. Jordbruksverket har cirka 2,3 miljoner kronor att fördela till nya projekt. Eftersom det är en begränsad budget är det bestämt att endast lysa ut till nya projekt inom områdena Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Ekologisk produktion.

Prioriteringar inom ekologisk produktion

Odlingsstrategier i ekologisk spannmåls­odling baserat på kvarn- och foderkvalitet

Ekologisk produktion baseras på lokala kretslopp. Därmed är hög självförsörjning av inhemska foder- och livsmedels­grödor av hög näringsmässig kvalitet ett viktigt mål. Fodergrödornas närings­innehåll behöver vara anpassade till olika djurslags behov, vilket ger ett minskat beroende av importerade fodermedel. Det är inte tillåtet att tillsätta syntetiska aminosyror i ekologisk foder­tillverkning, vilket ytterligare bidrar till ett högt krav på anpassade fodermedel till enkelmagade djur. Därför är det viktigt att få mer kunskap om olika ekologiska produktions­faktorers inverkan på råvarans närings­mässiga kvalitet.

Läs mer om utlysningen på Jordbruksverkets webbplats: Bidrag till nya och pågående försöks- och utvecklingsprojekt (FOU)