Se presentationerna från webbinariet ”Vad säger forskningen om ekologisk mat?”

2023-09-29
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Ekologisk mat och hälsa Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Förra veckan höll Epok ett webbinarium där ekofakta.se presenterades för journalister. Vid webbinariet sammanfattade några av Epoks forskare forskningsläget i sex olika avsnitt från sidan: biologisk mångfald, växtskydd, djurvälfärd, klimat, livsmedelsförsörjning samt mat och hälsa. Nu finns ett sammandrag av webbinariet med forskarpresentationerna tillgängligt på Epoks Youtubekanal.