KRAVs ekobarometer september 2023 – tema skolmjölk

2023-09-29
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma KRAV

Barn i skolan dricker allt mindre mjölk. På bara fem läsår, från 2018 till 2022, har mjölkkonsumtionen sjunkit med i genomsnitt 26 procent, enligt utbetalningen av EU:s skolmjölksstöd till svenska skolor.

Mjölk till skolbarn är något som har starkt folkligt stöd. Nio av tio svenskar tycker det är viktigt att det serveras mjölk på skolorna och nästan 90 procent av all skolmjölk är KRAVmärkt. Temat i KRAVs senaste ekobarometer är skolmjölk, och den lanseras i samband med Skolmjölkens dag 27 september. Ekobarometern innehåller dessutom statistik om KRAVmärkta livsmedel i handeln, där ägg och ost är det som går bäst

Läs mer på KRAVs webbplats: Nio av tio mjölkglas i skolan är KRAVmärkta