Nytt faktablad: Är det lönsamt att producera ekologiskt?

2023-09-08
Statistik och marknad Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Sverige har som mål att öka både jordbruksmarken som används till ekologisk produktion och konsumtionen av ekologiska varor. För att nå dessa mål behöver ekologisk produktion bli attraktivare och mer lönsam. Vad vet vi egentligen om lönsamheten inom ekologisk produktion? I ett nytt faktablad tittar Maria Tunberg från Epok närmare på vad forskare säger om lönsamhet i relation till ekologisk lantbruksproduktion och konsumtion samt beskriver några aspekter centrala för ekonomin på den ekologiska gården.

Faktabladet är en tidig sammanfattning av ett kommande avsnitt på Ekofakta om ekonomi och lönsamhet och viktiga faktorer kring detta. Lantbrukarens målsättning med verksamheten och kunskap om både ekologiskt jordbruk och ekonomi spelar roll, men det finns åtminstone fem faktorer som ofta diskuteras i relation till lönsamhet i ekologisk lantbruksproduktion: mervärden, offentlig upphandling, avkastning, kostnader, samt ersättningen för att ställa om till och driva ekologisk produktion. Det nya faktabladet ger en kort sammanfattning kring dessa faktorer tillsammans med en referenslista för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Läs faktabladet här: Är det lönsamt att producera ekologiskt?