Kommande utlysning inom miljö- och klimatområdet

2023-09-08
För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming Jordbruksverket

Totalt 250 miljoner kronor finns till projekt för mer resurseffektiva och hållbara jordbruk.

I den svenska strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, är budgeten nästan femdubblad för samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet jämfört med föregående period 2014 - 2022.

Jordbruksverket kommer under åren 2023 till och med 2027 att lysa ut 152 miljoner kronor till samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet. Dessa är relevanta för hela landet.

Syftet med projekten är att föra samman jordbruksaktörer med andra relevanta branschaktörer för samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där det inte är möjligt för en enskild aktör att finansiera ett utvecklingsarbete. Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Mellan den 15 september och den 30 november 2023 
kommer Jordbruksverket utlysa samarbetsprojekt som främjar samarbete för att utveckla ekologisk produktion inom:

  • Sorter och utsäde för ekologisk produktion.

  • Vall i ekologisk produktion samt effektiva system för betesdrift.

Utlysningen kommer finnas här på Jordbruksverkets webbplats