EU Organic day och Horizon Europe-utlysningar på gång i höst

2023-09-08
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Under hösten händer mycket på europeisk nivå som är relevant för ekologisk produktion och forskning. Den 23 september firas EU Organic day som bland annat syftar till att öka medvetenheten om ekologisk produktion i Europa. Dessutom öppnar ett antal utlysningar inom Horizon Europe som är relevanta för eko, både där det nämns specifikt eller där ämnet ligger nära eko på annat sätt. För den som är intresserad av att söka medel från dessa utlysningar hålls ett seminarium 27–28 oktober som går att delta i både på plats i Bryssel eller online.

EU har genom den Gröna given och Farm to fork satt upp ett mål om att 25 procent av unionens areal ska odlas ekologiskt till år 2030. Detta bland annat eftersom ekologisk produktion svarar mot flera miljömål som exempelvis ökad biologisk mångfald och minskad användning av bekämpningsmedel. År 2021 instiftade EU-parlamentet, kommissionen och Europeiska rådet EU Organic day som firas 23 september för att bland annat att öka medvetenheten om ekologisk produktion och definiera nya mål för framtiden för ekologiskt i Europa. Dagen firas med olika evenemang av en rad olika organisationer runt om i Europa och via länken nedan du läsa mer om dagen och om de olika evenemangen.

En viktig del för att nå målet om 25 procent eko är forskningen och den 17 oktober öppnar ett antal utlysningar inom Horizon Europe som är relevanta för ekologisk produktion. De flesta ligger under Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment och 27 och 28 september hålls ett seminarium där man kan lära sig mer om utlysningarna. Seminariet hålls i hybridformat och går därför att delta i både på plats i Bryssel och online. Områden inom Cluster 6 där ekologiskt nämns specifikt i Work Programme 2024 är:

  • HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-9: Selective breeding programme for organic aquaculture

  • HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-3: Improving yields in organic cropping systems

  • HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-1-two-stage: Increasing the availability and use of non-contentious inputs in organic farming

  • HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-2-two-stage: Sustainable organic food innovation labs: reinforcing the entire value chain

  • HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-5: Pilot network of climate-positive organic farms

  • HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-20: Developing an EU advisory network on organic agriculture

  • HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-10: Organic farming thematic networks to compile and share knowledge ready for practice

Fler områden kan naturligtvis vara relevanta för eko även om det inte nämns specifikt.

Läs mer om seminarit här: Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment – Grab the excellent occasion to learn about funding opportunities in the Cluster 6 of Horizon Europe

Läs mer om EU Organic day