Marknadsrapport för offentlig sektor 2023

2023-08-28
Statistik och marknad För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Ekomatcentrum

Ekomatcentrum har sedan 1999 samlat in statistik för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Nu finns den 20:e nationella statistikinsamlingen som baseras på inköpssiffror från 2022.

Ekomatcentrum har under våren skickat en enkät ut till 290 kommuner och 21 regioner. Av dessa svarade 255 kommuner och 19 regioner. Det ger en svarsfrekvens på 88 %. Kompletta svar med ekosiffror kom in från 260 kommuner och regioner, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 84 %.

Rapporten visar att andelen ekologiskt i offentlig sektor har minskat från 38 % till 37 % under 2022. Det ekologiska utbudet har ökat stadigt sedan 1999 men 2020 minskade för första gången de ekologiska inköpen med en procentenhet. 2019 beräknades genomsnittet till 39 % av inköpsvärdet. Sedan dess har det backat med en procentenhet per år fram till 2022.

Läs hela rapporten här: Ekologiskt i offentlig sektor 2022 – marknadsrapport