Många fördelar med träd och buskar i beteshagar

2023-08-18
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Träd och buskar kan vara en viktig del av foderstaten till ekologiska getter. Förutom att ge näring till djuren skapar de också meningsfull sysselsättning, stimulerar naturligt beteende och ger skugga och skydd. Träd och buskar innehåller dessutom viktigt mineraler och spårämnen och kan även i vissa fall motverka parasiter. I ett verktyg på sidan ”Organic Farm Knowledge” beskrivs fördelarna samt hur man kan utforma ett bra betessystem där olika träd och buskar med olika funktioner ingår

Verktyget består av en film från en ekologisk getgård i Flandern, där forskare från projektet ”Fodder trees on organic life stock farms” utformat ett betessystem där träd och buskar spelar en viktig roll. I systemet är det viktigt att skydda både växter och djur. Växterna skyddas med hjälp av olika stängsel och nätburar som utformas på ett sådant sätt att djuren inte skadar sig eller fastnar. Djuren får sedan tillgång till fodret genom att träd och buskar växter utanför dessa skydd på olika sätt samtidigt som träden och buskarna ger skugga när de blir större.

Förutom att ge mat, skydd och sysselsättning innehåller växterna viktiga mineraler och spårämnen som inte får tillsättas i syntetisk form i ekologisk produktion. De kan också motverka tarmparasiter tack vare tanniner som har en hämmande effekt på parasiterna. Forskarna lyfter också fram fördelar ur ett bredare perspektiv där träd och buskar bidrar till biologisk mångfald, minskade problem med erosion samt mindre klimatpåverkan genom att de binder kol.

Verktyget är utformat för ekologisk getproduktion i Flandern men kan också vara användbart för andra djurslag och till andra platser.

Länk till verktyget: Fodder trees for organic dairy goats