Ny sida samlar all forskning från CORE Organic

2023-06-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

CORE Organic har funnits sedan 2004 och finansierat ett stort antal forskningsprojekt i olika utlysningar genom åren. Nu finns en ny webbsida som samlar all forskning i olika teman vilket gör det lättare att hitta projekten utifrån intresse och problemställning.

Sidan delar in forskningen i tio ämnesområden som samlar de olika projekten och genom att välja ämne får man upp alla projekt som är relevanta för det området.  Ämnesområdena är:

  • Cirkulär bioekonomi

  • Den framtida ekologiska konsumenten

  • Frukt, grönsaker och vinodling

  • Jordbruk med flera produktionsinriktningar, livsmedelssystem och landskap

  • Människors hälsa

  • Växtodling

  • Miljö och biologisk mångfald

  • Grisar

  • Fjäderfä

  • Boskap

Från sidan hittar man dessutom information om aktuella och kommande utlysningar, projektdeltagande, nyheter och event inom det nya nätverket CORE Organic Pleiades

Länk till sidan: CORE Organic research themes