FoU-dagarna 2023 – nu finns preliminärt program och möjlighet att anmäla sig

2023-06-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) Jordbruksverket

Välkommen till två dagar med fokus på forskning och utveckling inom ekologisk produktion som arrangeras av Jordbruksverket tillsammans med SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet. FoU-dagarna hålls i år som en hybrid-konferens den 25–26 oktober i Linköping. Årets tema är beredskap och försörjningsförmåga.

Årets FoU-dagar om ekologisk produktion inleds av Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin följt av Ingrid Petersson som är särskild utredare för utredningen om en ny livsmedelsberedskap och Kataryna Shor, nationell koordinator för Organic Trade for Development in Eastern Europe (OT4D) i Ukraina. I sessionen diskuteras betydelsen av ekologiskt lantbruk från olika perspektiv kring förberedelse för och erfarenhet av kris.

FoU-dagarna fortsätter sedan med parallella pass med inriktningarna husdjur, växtodling och trädgård samt postersession och avslutas med ett panelsamtal efter anförande av Nicolas Lampkin, Organic Policy Consultancy, som delar med sig av hur nationella och europeiska regler och visioner för ekologiskt jordbruk påverkar på kort och lång sikt.

Husdjurspårets första dag är inriktad på grisar och fjäderfän, medan andra dagen ägnas åt idisslare.

Växtodlingsspåret tar upp frågan om torktåliga sorter, redovisning av olika fältförsök, vallens många funktioner och avslutas med ett panelsamtal om framtidens utsäde.

Trädgårdsspåret har fokus på kompostering på gårdsnivå och växtnäring och växtföljder i grönsaksodling under första dagen och andra dagen har fokus på utsäde och fröodling.

Det blir även möjlighet till en fördjupad diskussion och erfarenhetsutbyte inom de olika aktuella ämnesområdena.

Postermingel – delta på plats eller digitalt! Mer information kommer senare.

På kvällen serveras en trerätters ekologisk middag.

FoU-dagarna genomförs i år som hybridkonferens. Presentationsmaterialet kommer finnas tillgängligt i samband med FoU-dagarna, men föredragen spelas inte in.

Arrangörer

Jordbruksverket, SLU Ekoforsk och SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) samt Hushållningssällskapet, anordnar FoU-dagarna, där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kan mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion.

Program och anmälan

Ett preliminärt program och anmälningsfunktion finns på Jordbruksverkets webbplats: FoU-dagarna 2023

Information

Webbinariet vänder sig till: rådgivare och forskare
Datum: 25–26 oktober 2023
Tid: klockan 10 den 25 oktober till cirka klockan 15 den 26 oktober
Plats: Scandic Frimurarhotellet Linköping eller digitalt deltagande
Övernattning: Det finns ett antal rum reserverade på Scandic Frimurarhotellet. Boka direkt med hotellet och ange koden BJOR251023.

Scandic Frimurarhotellet

Kostnad: Konferensavgift, inklusive lunch och fika, vid deltagande på plats är 350 kronor per dag (inklusive moms). Middagen kostar 535 kronor inklusive moms. Konferensavgift och kostnaden för middagen kommer att faktureras.