Företag undanhåller studier om risker med bekämpningsmedel

2023-06-21
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Ekologisk mat och hälsa SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I en ny vetenskaplig artikel visar Epok-anknutne Axel Mie tillsammans med kollegan Christina Rudén att företag som producerar bekämpningsmedel upprepade gånger undanhållit studier som visar på skadliga effekter av medlen. Inom EU ansvarar producenterna av bekämpningsmedel för att utföra tester som möjliggör en säkerhetsbedömning av deras produkter. Lagen kräver att information om alla testresultat lämnas till EU:s myndigheter när man söker marknadsgodkännande, något som alltså inte har gjorts fullt ut.

Läs mer på Stockholms universitets webbplats: Ny studie: företag döljer studier om skadeverkningar av bekämpningsmedel