Tre nya filmer om ekologisk potatisodling

2023-05-29
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok) Jordbruksverket

Vilka potatissorter passar bäst för ekologisk odling? Hur hanterar man groddbränna och knäpparlarver och hur ska man tänka kring lager och lagring av potatis? I två nya filmer producerade av SLU Ekologisk produktion och konsumtion intervjuar Katarina Holstmark från Jordbruksverket David Bjelke som är lantbrukare i Västergötland. I filmerna går de igenom ekologisk potatisodling från sättning till lagerhållning och allt däremellan. Dessutom finns också en föreläsning med Davids potatisrådgivare Lisa Andrae som pratar om sina försök där hon studerat effekten av olika gödslingsnivåer till ekologisk potatis.

I den första filmen berättar David om sin ekologiska potatisodling och de sortförsök som han är värd för. Han går igenom överliggare, växtföljd, sjukdomar och skadedjur och hur han arbetar för att förebygga problem. Dessutom pratar han om bland annat sättning, kupning och gödslingsstrategier. Den andra filmen fokuserar på lager och lagring. David går igenom hur hans potatislager är uppbyggt, vilka fläkt- och kylsystem han använder samt hur sorteringen går till.

I den tredje filmen berättar Lisa Andrae från rådhuset Nordfalan om det av Jordbruksverket finansierade gödslingsprojekt som hon genomfört på bland annat Davids gård. Föreläsningen hölls under FoU-dagarna för ekologisk produktion hösten 2022 och spelades in för fler skulle kunna ta del av resultaten.

Alla tre filmerna går att se här och i en spellista på Youtube om ekologisk potatis.