Nytt internationellt projekt om samodling

2023-05-29
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Strax före årsskiftet startade ett nytt internationellt projekt om samodling. Projektet, som heter ”Intercrop Values”, syftar till att utnyttja fördelarna med samodling för att utforma produktiva, diversifierade, motståndskraftiga, lönsamma och miljövänliga odlingssystem som accepteras av jordbrukare och andra aktörer i branschen. SLU är svensk partner i projektet och representeras av Georg Carlsson från Institutionen för Biosystem och teknologi.

Projektet finansieras av EU inom Horizon Europe, ska pågå i fyra år och har en budget på cirka åtta miljoner euro. Det finns sex utsatta mål som bland annat handlar om att förstå funktioner och interaktioner i samodling för att maximera produktivitet och ekosystemtjänster, generera kunskap, metoder och verktyg samt att förstå vilka hinder och hävstångseffekter som finns för en omställning till mer omfattande samodling i lantbruk inom EU.

Läs mer på projektets webbplats

https://intercropvalues.eu/