Flera fördelar att så vårkorn tätt och med hög densitet

2023-05-29
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Genom att så med mindre radavstånd och med en högre utsädesmängd kan man minska ogrästrycket och öka skörden i ekologisk produktion. Det visar en delrapport från en studie av David Hansson och Sven-Erik Svensson vid Institutionen för biosystem och teknologi på SLU i Alnarp. Skörden av vårkorn var 8–15 procent högre vid ett radavstånd på 6,25 cm jämfört med 12,5 cm, vid en utsädesmängd på 500 kärnor per kvadratmeter.

Syftet med projektet är att studera hur olika såmönster (radavstånd) och en ökad planttäthet (frön per kvadratmeter) kan nyttjas för att undertrycka fröogräs i ekologisk odling. För att ogräsbekämpa användes mekaniska metoder med falska såbäddar, blindharvning och selektiv ogräsharvning efter sådden.  I försöken såddes två olika vårkornssorter, Planet och Irina med olika radavstånd (6,25, 12,5, och 25 cm) samt med olika sådensiteter från 300 upp till 500 kärnor per kvadratmeter.

Resultaten från de två första odlingsåren (2021 och 2022) visar att skörden ökar med ett mindre radavstånd och en ökad planttäthet. Mekanisk ogräsbekämpning minskade skördarna jämfört med när den inte utfördes, men författarna påpekar att ogrästrycket var relativt lågt under försöken. Vid ett högre ogrästryck hade resultaten sannolikt varit annorlunda. Genom att så tätare och med högre utsädesmängd kan man dock minska ogrästrycket betydligt och öka skördarna, åtminstone upp till 500 kärnor per kvadratmeter i vårkorn. I kommande försök under 2023 har utsädesmängden ökats ytterligare upp till 600 kärnor per kvadratmeter, för att se var gränsen går. 

Läs delrapporten här: Effekten av sådensitet och såmönster på stråsäds ogräskonkurrerande egenskaper i ekologisk produktion – Delredovisning för 2021-2022