Vallprotein till ekologiskt foder – kan Sverige bli självförsörjande?

2023-05-08
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Det finns ett stort behov av att ta fram mer hållbart och inhemskt producerat protein både till foder- och humankonsumtion. Speciellt ekologisk gris- och fjäderfäproduktion lider idag brist på lämpliga alternativa proteinströmmar för fodertillverkning som inte utgörs av importerad soja. Att utvinna protein från vall är ett sätt att möta denna efterfrågan, vilket också ligger i linje med målet om ökad livsmedelstrygghet och självförsörjningsgrad.

På Jordbruksverkets webbinarium den 26 april om Vallprotein till ekologiskt foder för enkelmagade djur presenterade Johanna Olsson från RISE rapporten "Vallprotein till ekologiskt foder – kan Sverige bli självförsörjande?" Svaret på den frågan är ja, men det finns utmaningar:

  • Beräkningarna visar att det är teoretiskt möjligt att ersätta befintlig användning av ekologisk soja till enkelmagade djur i Sverige med vallprotein

  • Ekonomi och lönsamhet har identifierats som den helt klart största utmaningen för att etablera en produktion och marknadsföring av ekologiskt vallprotein.

  • För att kunna producera lokalt producerat vallprotein mer småskaligt och på gårdsnivå året runt behöver ensilage användas och då är proteinfodret flytande och utfodringen kan endast ske genom blötutfodring.

Pilotanläggning på gårdsnivå

På webbinariet presenterade Henrik Olsson, även han från RISE, projektet ”Vallbaserade produkter för enkelmagade djur, ett steg närmare kommersialisering”. I det projektet finns nu en pilotanläggning på gårdsnivå som använder pressjuicen från vall i blötutfodringen till konventionella grisar. Projektet rullar på men även här är det ekonomin och lönsamheten som är största utmaningen.

Slutsatsen från dessa projekt och även erfarenheter från Danmark är att vallproteinet fungerar i utfodringen till enkelmagade djur och att detta skulle vara ett stort lyft inom ekologisk produktion. Dock finns det fortsatt mycket att jobba med kring att optimera proteinmängden utvunnet per ha och inte minst logistikfrågor innan vallprotein blir ett konkurrenskraftigt alternativ i foderstaten.

Länk till rapporten: Vallprotein till ekologiskt foder – kan Sverige bli självförsörjande?

Läs mer om projektet: Vallbaserade produkter för enkelmagade djur, ett steg närmare kommersialisering