Utlysning av medel till forskning inom området vallfoder

2023-05-08
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nu öppnar den riktade utlysningen av medel till forskning inom vallområdet som Stiftelsen Lantbruksforskning genomför tillsammans med Svensk Mjölk och Eurofins.

Utlysningen som omfattar 9 miljoner kronor genomförs i syfte att öka kunskapen om vallfodrets kvalitet, dess förmåga att tillgodose djurets behov samt bidra till god djurhälsa och produktivitet och sträcker sig från fält till foderbord, med däremellan liggande processer.

Stiftelsen uppmuntrar både korta och längre projekt. Totalt sökt belopp för ett projekt får maximalt vara 4,5 miljoner kronor där fördelningen av medel över år ej är reglerat. Medfinansiering om 25 procent från näringen eller akademin är ett krav. Huvudsökande skall ha doktorsexamen eller motsvarande väl dokumenterad forskningskompetens och projektet ska vara inom ett område av intresse för stiftelsens insamlande branscher.

Utlysningen öppnade 2023-04-17 kl.12.00 och stänger 2022-06-22 kl. 14.00.

Läs mer på Stiftelsen Lantbruksforsknings webbplats: Utlysning av medel till forskning inom vallområdet