Nyuppdaterad skrift från Jordbruksverket: Slåttervall i ekologisk produktion

2023-05-08
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Markbördighet och ekologisk produktion Jordbruksverket

Vall är den överlägset vanligaste grödan i svensk ekologisk produktion. År 2021 odlades över 255 000 hektar ekologisk vall och bete i Sverige. I denna skrift är fokus på slåttervallen.

Vall odlas i första hand som foder till idisslare men är också motorn i en ekologisk växtföljd då den förser efterföljande grödor med kväve. Dessutom minskar vallen problemen med många ogräs, förbättrar jordens struktur och är en motor när det gäller att binda koldioxid. En av utmaningarna i ekologiska lantbruk är att efterlikna naturliga ekosystem. Vallen är då den bästa grödan för att uppnå detta. 

Du hittar skriften på Jordbruksverkets webbplats: Slåttervall i ekologisk produktion - Jordbruksverket