Sammanfattning av kursdag om kulturspannmål

2023-03-29
Ekologisk mat från jord till bord Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Jordbruksverket

Första mars anordnade Jordbruksverket en kursdag om kulturspannmål i Stockholm. Den väckte stort intresse och blev en lyckad dag. Kursen var upplagd i en mix av teori samt praktiska övningar i köket om kulturspannmålens olika användningsområden.

Syftet med dagen var att öka kunskapen och intresset för kulturspannmål men också hur vi kan använda kulturspannmålen för ökad variation i odlingen samt för att öka marknadens intresse för svenskodlad hållbar mat. Här följer en sammanfattning av dagen:

Karin Gerhard och Sébastien Boudet inledde med ett teoretiskt pass. Karin är projektledare i projektet ”Historiska sädesslag i framtidens mat” och forskare på SLU, Centrum för biologisk mångfald. Sébastien arbetar också i Karins projektet men är i övrigt känd bagare, konditor och kock. Sébastien har arbetat med kulturspannmål i sin verksamhet sedan 2007 och just nu lägger han ner mycket av sin tid på utbildning för privata aktörer såväl som för offentlig sektor. Sébastien och Karin lyfte vikten och behovet av en större genetisk variation på spannmålssidan.

Kulturspannmålen har många möjligheter och ett brett användningsområde och ger en variation i växtföljden. Att fokusera mer på lokala sorter ger ökad mångfald och resiliens. Mat med identitet skapar intresse hos många konsumenter och inte minst lyfter det producenten som tar fram spännande kvalitetsråvara. 

Det som karakteriserar äldre sorters spannmål i jämförelse med moderna sorter är:
- höga genetiska mångfald.
- har haft en lång anpassningsprocess till miljön.
- ofta lokal koppling till regionen.
- längre strå och kraftigt växtsätt.
- mer utbrett rotsystem.
- mer smak.
- oftast lägre skörd, som exempel avkastar ölandsvete mellan 3,5–4 ton/ha i norra Uppland. 

I ekologiska odlingssystem passar kultursorter ofta särskilt bra då de klarar sig på begränsad kvävegiva, flera av sorter klarar ogräskonkurrens väldigt bra, de är tåliga mot miljövariationer och fungerar på sämre jordar samt ger bra halmskörd. Vissa sorter som tex enkorn och råg har allelopatiska effekter vilket innebär att en organism producerar en eller flera ämnen som påverkar tillväxt, överlevnad eller reproduktion hos andra organismer tex har förmåga att missgynna groning av ogräs. När det gäller bakningskvalitet så står kultursorterna sig väl. 

Under den praktiska delen av kursen fick vi testa bröd bakat på kulturspannmål och inte minst fick vi smaka på olika typer av gröt med recept både som lunchs-, middags- eller frukostgröt. Håller inte spannmålen bakningskvalitet är den perfekt till gröt vilket Sébastien vurmar för som en ny trend hos konsumenterna. Detta har lett till att Ekogröt SM startade förra hösten som en del av Sthlm Food & Wine på Älvsjömässan i Stockholm. Läs vidare om Gröt SM 2022 https://www.ekogrotsm.se/ här finns också recept om ni vill förnya er på grötfronten. 

Thomas Björklund från Warbro kvarn berättade om företaget och dess historia sedan starten för 20 år sedan. Företaget odlar och förädlar ekologiskt spannmål och man har lett utvecklingen av kulturspannmål i Sverige. I sortimentet finns bl.a. Dinkel, Enkorn och Emmer. I mitten av augusti 2022 drabbades företaget av ett stort bakslag då kvarnen brann ned till grunden men den är nu på väg att byggs upp igen. Thomas viktigaste råd när det gäller odling av kulturspannmål är att få till en bra etablering och att det odlas efter vall eller åkerböna i växtföljden. Förädlingskedjan för nya typer av spannmål behöver utvecklas betydligt mer. Alternativet i dag för många som odlar kulturspannmål är att hitta samarbeten med redan etablerade kvarnar. Att mala många olika sorters spannmål i samma kvarn kräver extra resurser vilket är en begränsande faktor för utvecklingen av kulturspannmålen. Men den absolut största begränsningen i dag för en ökad odling av kulturspannmålen är att det finns för få kvarnar.

Möjligheterna med spannmåls- och kultutspannmålsodling i norra Sverige 
På eftermiddagen berättade Marie Lundberg om möjligheterna med spannmåls- och kultutspannmålsodling i norra Sverige. Här finns goda möjligheter inte minst med höstsådda grödor. Tyvärr har spannmålsodlingen minskat drastiskt i norra Sverige och med det maskinparker och torkar. Utvecklingen av sorter som är anpassade till de nordliga breddgraderna är eftersatt. Här finns intressanta utvecklingsområden inte minst för att öka självförsörjningsgraden av spannmål i norra Sverige. 

Det kan i bland finnas vissa begreppsförvirringar när man pratar kulturspannmål 
Här följer en förklaring om vilka sorter som hör till vilken grupp: 
Urkorn – emmer, enkorn och dinkel.
Lantsorter – ex. Dala Lantvete.
Evolutionära sorter – en blandning av ett flertal sorter. 

Vill man lära sig mer om kulturspannmål och träffa kollegor inom området vill vi tipsa om NORDISKA KULTURSPANNMÅLSDAGARNA 2023, 26–28 juni i Järna som arrangeras av föreningen Allkorn 

Se också:
www.slu.se/historiska-sadesslag
https://www.ekogrotsm.se/
http://allkorn.se/
Sveriges ekologiska kvarnkarta