Nytt faktablad om om växtskyddsmetoder för småskalig ekologisk produktion

2023-03-27
Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att skydda odlingen mot växtskadegörare är helt avgörande för en hållbar produktion. I ekologisk produktion är förebyggande växtskyddsmetoder basen. Dessa kompletteras med biologiska metoder, allmänkemikalier och i vissa fall med ett fåtal kemiska substanser med naturligt ursprung. Grunden till ett gott växtskydd är densamma i alla odlingssystem, men i ekologiska odlingssystem är inga ogräsmedel tillåtna och ytterst få växtskyddsmedel används. I ett nytt faktablad från Epok ges korta fakta om växtskyddsmetoder i ekologisk produktion i Sverige.