Senaste statistiken om ekologiskt lantbruk i FiBL:s årsbok

2023-03-03
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Den ekologiska marknaden ökade med nästan fyra procent 2021, värdet uppgick till 54,5 miljarder euro och ekologisk jordbruksmark ökade med nästan 0,8 miljoner hektar. Det visar den senaste statistiken om ekologiskt jordbruk i Europa som publicerats i årsboken "The World of Organic Agriculture", som nyligen lanserades vid Biofach i Tyskland.

År 2021 utgjorde ekologisk jordbruksmark i Europa 3,6 procent av den totala jordbruksarealen. Inom EU var siffran 9,6 procent. I Europa (och globalt) hade Liechtenstein den högsta andelen ekologisk areal på 40,2 procent, följt av Österrike som har den högsta andelen ekologiskt i EU med 26,5 procent. 15 europeiska länder rapporterade att minst tio procent av jordbruksmarken är ekologisk. Även om marknaden gått trögt i Sverige de senaste åren ligger vi på en fjärdeplats i andel ekologisk jordbruksmark i EU år 2021 med 20,2 procent.

Läs mer om statistiken och ladda ner hela årsboken på FiBL:s webbplats: European organic farmland and market continued to grow in 2021