Ekologisk försöksrapport 2022

2023-03-03
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Nu finns ekologisk försöksrapport 2022 tillgänglig. I rapporten samlar Hushållningssällskapets rådgivare forskning och kunskap om ekologisk odling och där finns intressanta försök och projekt från Sverige med grannländer.

I rapporten hittar du ett tjugotal artiklar om odlingsteknik, växtnäring, sorter, vallodling, skadegörare och potatis. Här finns intressanta saker även för dig som inte är ekologisk odlare.

Ett axplock av artiklar i rapporten:

  • Direktsådd i rågmellangröda – strategier mot ogräs vid reducerad jordbearbetning

  • Mellangrödan fixar kvävet

  • Ökat kväveutnyttjande från nötflytgödsel

  • Att så klöver och lusern i september

  • Sortförsök ekologisk potatis

Ekologisk försöksrapport 2022 är kostnadsfri tack vare finansiering från Jordbruksverket.

Ladda ner eller beställ ditt exemplar på Hushållningssällskapets webbplats: Ekologisk försöksrapport 2022