Nytt faktablad om biostimulanter

2023-01-20
Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Markbördighet och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Den internationella marknaden för biostimulanter har växt de senaste åren och intresset för och användningen av produkterna har ökat även i Sverige. Samtidigt finns det inte mycket forskning om hur grödor påverkas av användning av biostimulanter under svenska fältförhållanden.

I ett nytt faktablad från Epok ges korta fakta och råd om användning av biostimulanter i svensk jordbruks- och trädgårdsodling. Faktabladet bygger på två stora internationella studier och några svenska fältförsök med biostimulanter som genomförts de senaste åren.

Läs faktabladet här: Fakta och råd om biostimulanter