Onödigt att värmebehandla åkerböna till mjölkkor

2022-12-20
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I dag är den ekologiska mjölkproduktionen beroende av importerad soja och det är därför angeläget att hitta inhemska proteinkällor som alternativ. Åkerböna är välkänd i de svenska ekologiska foderstaterna men en stor fråga är om det finns skäl till att värmebehandla åkerböna för att förbättra proteinvärdet då mindre protein i så fall bryts ner i våmmen och kan passera direkt till tunntarmen. Vidare funderar många mjölkproducenter på om de ska krossa eller mala åkerbönan? Nu finns det två försöksserier från Danmark som bland annat belyser dessa två frågeställningar.

I det första försöket av Hansen et al. 2021 jämfördes utfodring med malen åkerböna som mjöl (värmebehandlat eller inte) med sojamjöl eller rapsmjöl i foderstaten. Korna utfodrades med fodermix bestående av klövergräsensilage, majsensilage, mineraler och spannmål samt de olika proteinkällorna. Grovfoderandelen var drygt 60 % av torrsubstansen. Korna som fick åkerböna som inte var värmebehandlat hade högst avkastning på runt 35–37 kg ECM men inte signifikant högre än för soja- eller rapsmjöl.

I det andra försöket av Wang et al. 2022 jämfördes två olika grovfodersammansätningar med malen eller krossad åkerböna samt alternativ med värmebehandlad eller inte värmebehandlad åkerböna. Grovfoderandelen var åter runt 60 % och bestod av antigen mycket klövergräs (75 %) eller mycket ensilagemajs (75 %). Åter visade sig att det inte var någon effekt av värmebehandlingen på mjölkavkastningen som var mellan 29,8 och 32,5 kg ECM. Däremot hade korna som fick krossad åkerböna med mycket klövergräs signifikant lägre avkastning än övriga behandlingar.

Forskarna i överstående studier försöker hitta förklaringar till varför värmebehandlingen av åkerböna inte har den positiva effekt på mjölkavkastningen som de teoretiska beräkningarna i våra foderstatsprogram visar. En förklaring som diskuteras är att den mikrobiella proteinsyntesen försämras när åkerbönan värmebehandlas och att det har en effekt på aminosyrasammansättningen till tunntarmen.

Dessa försök indikerar att det går att rekommendera att inte lägga resurser och energi på att värmebehandla åkerböna till mjölkkor och att det är bättre att mala åkerbönan jämfört med att krossa den.

Läs studierna här:

Wang W. J., Larsen, M., Weisbjerg M. R., Johansen M., Hellwing A. L. F., Lund P. 2022. Effects of particle size and toasting of fava beans and forage source on nutrient digestibility, ruminal fermentation, and metabolizable protein supply in dairy cows. J. Dairy Sci. 105:8806–8823

Hansen N. P., Johansen M., Wiking L., Larsen M., Lund P., Larsen T., Weisbjerg M. R. 2021. Fava beans can substitute soybean meal and rapeseed meal as protein source in diets for lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 104:5508–5521