Nio danska ekoprojekt får dela på 50 miljoner

2022-12-20
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer publicerade för en kort tid sedan vilka projekt som beviljats medel i den senaste omgången av Organic RDD (nr 8). Totalt utlystes 50 miljoner danska kronor och bland de projekt som valts ut finns forskning om myror, akvakultur och djurvälfärd.

Utlysningen fick under maj månad 2022 in totalt 25 ansökningar och bland dessa valdes alltså nio ut som fick medel. Organic RDD står för "Organic Research, Development and Demonstration Programme", och är ett danskt forskningsprogram inriktat på ekologiska livsmedelssystem, som koordineras av ICROFS och GUDP (Grønt Udviklings & Demonstrationsprogram).

Projekten

AntFarm ska titta på skalbarhet och kostnaderna förknippade med att odla danska skogsmyror för kommersiellt bruk.

ORACLE-FISH  är baserat på en nyligen upptäckt vattenloppa (Apocyclops royi) som har potential att dominera marknaden för levande foder för ekologiskt vattenbruk.

WelBredPOrg ska undersöka möjligheten att föda upp egenskaper kopplade till grisars motivation att rota och konsumera grovfoder.

Ø-KO-AVL ska utveckla ett ekologiskt avelsprogram bättre anpassat till ekologiska produktionssystem och konsumenternas preferenser.

GrassRotate kommer att använda ett befintligt långsiktigt ekologiskt fröväxlingsförsök för att fastställa optimala odlingsåtgärder. Fokus kommer att ligga på att öka skörden och foderkvaliteten samt att bestämma eftereffekten av klövergräs och vallblandningar med örter.

ORIGIN kommer att undersöka de fysiologiska behoven av smältbart lysin och ta hänsyn till bidraget från protein i foder samt det ökade energibehovet från termoreglering och fysisk aktivitet hos ekologiska grisar jämfört med konventionella.

BIOACT syftar till att karakterisera och testa fem olika växtextrakt för behandling av parasiter hos ekologiskt fjäderfä.

SROPP ska testa nya biologiska medel för potatis i både i odling och mot lagringssjukdomar.

OnePlate ska bland annat ge kunskap om familjers hinder, möjligheter och motivationsfaktorer för att lägga om mot en mer ekologisk, hållbar och hälsosam kost.

Läs mer om projekten på ICROFS webbplats: Ni nye Organic RDD8-projekter skal bidrage til bæredygtig udvikling af økologien