Digitalisering som möjliggörare för agroekologiskt jordbruk

2022-11-11
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Digitaliseringen av jordbruket går snabbt och är omfattande. Det EU-finansierade projektet ”Digitalization for Agroecology" (D4AgEcol) ämnar använda denna transformation för att bidra till utvecklingen av hållbara livsmedels- och jordbrukssystem.

Digitaliseringen i samhället i stort och så även inom jordbruket går snabbt. För att utnyttja potentialen i den digitala transformationen till förmån för utvecklingen av det agroekologiska jordbruket behövs enligt D4AgEcol dock politiska åtgärder. Befintliga policys och regelverk behöver anpassas för att främja implementeringen av digitala verktyg i jordbruket, och det är i denna kontext som projektet tar sin utgångspunkt.

Målet med D4AgEcol är att med hjälp av digitalisering och digitala verktyg stödja utvecklingen av agroekologiskt jordbruk. Genom att identifiera, utvärdera och utveckla digitala teknologier ska projektet bidra till omställningen till mer hållbara livsmedels- och jordbrukssystem. Projektet löper från september 2022 till augusti 2025, omfattar 12 partners från 7 länder, och har en budget på cirka 1,8 miljoner euro.

Projektet ska visa på digitaliseringen som en möjliggörande kraft för utvecklingen av arkeologiskt jordbruk. Som en del i detta ska partnerna i projektet tillsammans utvärdera digitala tekniker och verktyg relevanta för agroekologiska jordbrukare. Utvärderingen kommer omfatta aspekter som ekonomiska faktorer och upplevd nytta bland användare och andra aktörer. Vidare kommer drivkrafter, hinder och risker kopplade till digitalisering som en möjliggörare för utvecklingen av mer hållbara livsmedels- och jordbrukssystem att identifieras och analyseras.

Resultaten från projektet kommer att bidra till nationella och europeiska färdplaner för agroekologiskt jordbruk. Projektet kommer också att bidra med insikter kring eventuella behov av justering av befintliga policys samt inspel kring en agenda för teknikforskning och innovation i relation till digitalisering och agroekologi.

Projektet inkluderar 12 partners:

 • LEIBNIZ INSTITUT FUER AGRARTECHNIK UND BIOOEKONOMIE E.V. (Project Coordinator)

 • CENTER FOR TECHNOLOGY RESEARCH AND INNOVATION LTD

 • LEIBNIZ-ZENTRUM FÜR
  AGRARLANDSCHAFTSFORSCHUNG (ZALF) E. V.

 • AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

 • KØBENHAVNS UNIVERSITET

 • UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN

 • BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR LANDWIRTSCHAFT

 • PESSL INSTRUMENTS GMBH

 • DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT

 • LUONNONVARAKESKUS

 • UNIAO DA FLORESTA MEDITERRANICA

 • HARPER ADAMS UNIVERSITY

Läs mer om projektet här: D4AgEcol – Digitalisation for Agroecology