Småskaliga livsmedelsproducenter ska enklare kunna ställa om till ekologiskt

2022-10-26
Statistik och marknad För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Jordbruksverket

Nu finns det möjlighet att lämna in anbud hos Jordbruksverket till två insatser som stöttar småskaliga livsmedelsproducenter att ställa om till ekologisk produktion.

Jordbruksverket upphandlar nu aktörer som kan stötta småskaliga livsmedelsproducenter att bli ekologiska eller att öka sitt utbud av ekologiska produkter genom nya produkter eller marknader. Småskaliga producenter kan med rätt stöttning ta steget till en ekologisk produktion. Det handlar om en skräddarsydd och flexibel insats utifrån företagets egna perspektiv och det kan även handla om praktisk vägledning, information och stöd vid ansökan för en ekocertifiering, hitta nya marknadskanaler och marknader, affärsplaner och lönsamhetskalkyler för omställning.

Dessutom upphandlas en kartläggning av utbudet av inhemska jämfört med importerade ekologiska livsmedel. Syftet med kartläggningen är att underlätta för svenska ekologiska livsmedelsföretag att hitta ett segment på marknaden att producera mot.

– Förhoppningen är att upphandlingarna ska bidra till en ökad tillströmning av nya producenter på marknaden samtidigt som redan etablerade ekologiska livsmedelsproducenter kan diversifiera produktutbudet. Via kartläggningen kan fler produkter identifieras som Sverige idag importerar men som vi kan producera inhemskt istället, säger Malena Bathurst näringsutvecklare på Näringsutvecklingsenheten.

Upphandlingarna är en del av de insatser som Jordbruksverket genomför inom ramen för landsbygdsprogrammet och som är avsedda för att stötta småskaliga ekologiska livsmedelsproducenter.

Jordbruksverkets aktuella upphandlingar

Kontaktuppgifter

Malena Bathurst
Näringsutvecklingsenheten
Malena.bathurst@jordbruksverket.se
Telefon 076-8503325