Ny film om demonstrationsodlingarna på Hånsta-Östergärde

2022-10-21
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Forskning om ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Länsstyrelsen i Uppsala län har publicerat en ny film om om demonstrationsodlingen hos Kjell och Ylwa Sjelin utanför Vattholma. På gården testodlas över 200 olika fleråriga växter som kan ge skörd av frukt, bär, nötter, blad, lökar och knölar till mat. Vad är fördelarna med perenna odlingssystem och hur kommer man igång om man vill testa på att odla flerårigt?

Länsstyrelsen i Uppsala län har varit med och finansierat skötsel på demonstrationsodlingen och hade aktiviteter inom tre olika informations- och demonstrationprojekt som EU och Sverige finansierar.

I filmen tittar biologen Maria Brandt på demonstrationsodlingen och alla dess delar och talar med experterna Per Nilsson och Göran Bergkvist (SLU) om hur perenna odlingssystem fungerar och fördelarna med att ha perenna växter i sitt jordbruk. I filmen visas även en damm som ingår i demonstrationsodlingen som illustrerar vikten av vatten i odlingslandskapet.

Filmen är tillägnad Kjell Sjelin som tyvärr gick bort nyligen efter en tids sjukdom.