Ny film från projektet "Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar"

2022-10-03
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har positiva effekter i växtföljden på en grisgård men det saknas mycket kunskap om hur ensilage i fodret fungerar till grisar. I den här videon berättar forskarna om sitt arbete med att undersöka och utvärdera om gräs- och klöverensilage kan fungera bra som en lokalt odlad foderresurs i ekologisk grisproduktion. Det handlar till exempel om i vilken form vallfodret bör utfodras, hur grisarna växer, hur suggornas fertilitet och reproduktion påverkas och om vallfodret påverkar grisarnas beteende.