Forskning för framtidens ekologiska produktion

2022-10-03
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion Ekologisk mat och hälsa Klimat och ekologisk produktion Lokalproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja? Markbördighet och ekologisk produktion Forskning om ekologisk produktion Projektkatalog ekoforskning/Swedish research on organic food and farming SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) och Formas bjuder in till en heldag om ny och framtida ekoforskning. Dagen inleds med presentationer från Formas fyra ekoprojekt samt presentationer om möjligheter till finansiering för forskning och innovation. Utifrån dessa projekt och den nya svenska forskningsagendan från Epok diskuteras sedan forskning för framtidens ekologiska produktion. Du som deltar får en möjlighet att ta del av intressanta forskningsresultat, presentera din egen forskning samt inspireras och knyta kontakter för framtida projekt.

De fyra projekt som 2018 beviljades medel i Formas utlysning ”Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion” är nu i slutfas. Resultat och insikter som gjorts under projektens gång kommer att presenteras och utifrån detta kommer även forskning för framtidens ekologiska produktion att diskuteras.

På förmiddagen presenteras Formas-projekten och ges en orientering om framtida finansieringsmöjligheter. På eftermiddagen, efter en kort genomgång av den nya forskningsagendan för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat, möts vi i workshops för att gemensamt diskutera framtidens ekoforskning. Deltagare kommer här att få möjlighet att kort presentera sina egna projekt och konferensen är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter för framtida projektidéer.

Förmiddagen går att följa både digitalt eller fysiskt medan eftermiddagen enbart är för de som deltar på plats. Epok/Formas bjuder på fika och lunch.

Eftermiddagens diskussioner bygger på Epoks forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat som kommer att presenteras under dagen. 

Målgruppen för presentation av resultaten är forskare, rådgivare, beslutsfattare och andra som är intresserade av den senaste forskningen inom ekologisk produktion och konsumtion. Diskussionerna om framtida forskning och finansiering riktar sig främst mot dem som är intresserade av forskningssamarbeten inom samtliga relevanta ämnesområden.

Tid: 2022-12-01 08:30 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) på Ultuna
Arrangör: SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) tillsammans med Formas
Sista anmälningsdag: 18 november 2022

Se program och anmäl dig på Epoks webbplats