Nudging organic – nya tekniker för att öka försäljningen av ekologiska varor testas

2022-08-22
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I år initieras ett EU-finansierat projekt med syfte att öka konkurrenskraften för ekologiska varor. Sverige, Finland, Nederländerna och Flandern i Belgien deltar i det treåriga projektet där den så kallade nudging-tekniken ska testas och utvecklas i samarbete med utvalda livsmedelsbutiker.

Marknaden för ekologiska produkter i Finland, Nederländerna och Belgien är fortfarande mycket liten. I Sverige är marknaden större, men har å andra sidan stagnerat i utvecklingen de senaste åren. Gemensamt för de fyra länderna är att det är en relativt liten kundgrupp som står för mer än hälften av de ekologiska inköpen.

Det finns ett stort intresse bland konsumenterna för hållbar mat, men samtidigt råder ovisshet kring vad olika märkningar innebär och det skiljer sig åt mellan individer vad som betraktas som hållbart. Enligt projektbeskrivningen kan detta vara en av orsakerna till att intresset för hållbar mat inte resulterat i en ökad försäljning av ekologiska varor. Det lyfts också fram att det råder en oförståelse bland många konsumenter kring de mervärden som ekologiska varor bidrar med, vilket leder till att konsumenterna uppfattar de ekologiska varorna som dyra.

Som en reaktion på utmaningarna på den ekologiska marknaden har branschorganisationer för ekologiskt tillsammans med livsmedelsföretag i de fyra medverkande länderna gått samman för att testa och utveckla den så kallade nudging-tekniken. Målet med projektet är att öka igenkänningen av, och förtroendet för, ekologiska varor samt att öka försäljningen av ekologiska varor i de medverkande länderna. Flera av de viktigaste kategorierna för ekologiskt, till exempel mjöl och spannmål, mejeri, ägg och dryck, ingår i projektet. Svensk partner är Organic Sweden och de företag som anslutit sig hittills är Saltå Kvarn, Smakis, Dava Foods och Arla Foods.

Läs mer om projektet här: Nudging organic | REA (europa.eu)