Borgeby fältdagar

2022-06-23
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Epok finns på plats under Borgeby fältdagar i SLU:s tält, kom gärna förbi och träffa oss där. Vi håller också ett seminarium i seminarietältet "Vippan" den 29:e juni kl. 16:00–16:45.

Regenerativt jordbruk, bevarandejordbruk, ekologiskt... vad är egentligen skillnaden?

De senaste åren har ett antal termer för olika odlingsmetoder ökat i användning inom lantbruket, i media och i livsmedelsföretagens marknadsföring. Vi går igenom och bjuder in till en diskussion om vad de olika termerna egentligen står för, hur de hänger samman, vilka metoder och system för odling som är förenliga med varandra och vad vi fortfarande behöver veta mer om vad gäller de olika odlingssystemens hållbarhet.

Medverkande: Ola Lundin (SLU), Göran Bergkvist (SLU), Sofia Emilsson, (Ekologiska Lantbrukarna), Stina Olofsson (Jordbruksverket), Johanna Spångberg (Epok/SLU) och Karin Ullvén (Epok/SLU).

Mer eko på Borgeby

På Borgeby finns ekologiska demonstrationsodlingar med mobil gröngödsling, höst- och vårsådda baljväxter och alternativa helsädesblandningar. Årets tema är grovfoder och på valltorget går det att diskutera proteinvall, nya sorter av rödklöver och betesblandningar med olika användningsområden.  I år visas även ny robotteknik för ogräshantering.

Borgeby Fältdagar

Läs mer om SLU:s program på Borgeby