Åtta nya Organic RDD-projekt i Danmark

2022-06-23
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer publicerade nyligen vilka projekt som beviljats medel i den senaste omgången av Organic RDD (nr 7). Totalt utlystes 48 miljoner danska kronor och i de projekt som valdes ut står ämnen som klimat, miljö, biologisk mångfald och djurvälfärd i fokus.

ICROFS fick in 20 ansökningar på sammanlagt 131 miljoner danska kronor i utlysningen förra året. De åtta projekt som sedan valdes ut berör följande ämnen:

  • Förädlingsstrategier för att stärka den ekologiska spannmåls- och mjölindustrin

  • Ny teknik för foder- och sockerbetsodling

  • Hållbara koncept för att minska kors utsläpp av metan och klimatavtryck från slaktgrisar och kycklingar

  • Nya lokala proteinkällor och optimerad proteinförsörjning för ekologiska slaktgrisar och kycklingar

  • Förbättrad odling av ekologiska ärter som ett proteinrikt livsmedel med god smak

  • Optimering av biologisk mångfald på ekologiska gårdar och i det omgivande landskapet

Läs mer detaljerat om projekten på ICROFS webbplats: Organic RDD 7