Ekomatcentrums marknadsrapport 2022

2022-06-02
Statistik och marknad För yrkesverksamma Ekomatcentrum

Andelen ekologiskt i offentlig sektor är oförändrad jämfört med året innan, det visar Ekomatcentrums senaste marknadsrapport. Det ekologiska utbudet har ökat stadigt sedan Ekomatcentrum började mäta 1999 men 2020 minskade andelen ekologiska inköp för första gången med en procentenhet från 39 till 38 procent. De senaste siffrorna visar alltså att andelen år 2021 ligger kvar på samma nivå.

Ekomatcentrum har sedan 1999 samlat in statistik för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Detta är den 19:e nationella statistikinsamlingen och den baseras på inköpssiffror från 2021. Enkäten har under våren skickats ut till 290 kommuner och 21 regioner och av dessa svarade 242 kommuner och 20 regioner vilket ger en svarsfrekvens på 84 %. Enkätundersökningen skickades även till 44 statliga verk och myndigheter, universitet, högskolor samt länsstyrelser. Av dessa besvarade 30 enkäten, en svarsfrekvens på 68 %.

Ekomatcentrum samarbetar med Matilda FoodTech vid insamlingen av data eftersom cirka 175 kommuner, regioner och statliga verksamheter har avtal med dem. Om kommunen, regionen eller den statliga verksamheten samtycker, hämtas statistiken direkt från Matilda FoodTech, vilket bidrar till en mer korrekt redovisning av statistiken. Varje kommun, region och statlig verksamhet ansvarar för att statistiken de angett är korrekt.

Läs hela rapporten på Ekomatcentrums webbplats