Jordbruksverket utlyser medel för pilot- och samarbetsprojekt

2022-05-30
Statistik och marknad För yrkesverksamma Jordbruksverket

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner för pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

Du kan söka pengar för projekt som är inriktade på något av följande områden:

  • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan kring växtodling, foder, djur och produkter som kan ge nya företagsmöjligheter inom ekologisk produktion.

  • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan för att pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker inom ekologisk produktion av trädgårdsprodukter, potatis, brödspannmål, fjäderfä, gris, proteingrödor och grovfoderbaserad djurproduktion.

  • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan för att finna nya kanaler ut på marknaden för ekologiska produkter.

Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 5 april 2025. Du kan söka stödet till 31 augusti 2022.

Läs mer om utlysningen på Jordbruksverkets webbplats.